V podjetju smo v terminu od 10.07. do 14.07.2019 izvajali

usposabljanje za ukrep Krepitev kompetenc.

 

SPLETNA STRAN

 Upravičenec je dolžan na svoji spletni strani (v kolikor obstaja) predstaviti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru posamezne operacije, ki se sofinancira s sredstvi EKP 2014–2020.

 Ob odprtju vaše spletne strani mora biti viden simbol Unije in navedba Unije oziroma logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj znotraj vidne površine digitalne naprave, brez da bi se moral uporabnik pomakniti po strani navzdol.

 

 

Spletna stran upravičenca mora vsebovati naslednje elemente:

  • kratek opis operacije, iz katerega je razviden namen operacije in finančna podpora, vključno z njenimi cilji in rezultati;
  • ustrezen logotip EKP 2014–2020;
  • povezavo na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si),
  • po lastni presoji obrazložitev vloge Evropske unije z naslednjo navedbo, v kolikor ni ta informacija zajeta že v kratkem opisu operacije: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  • Dodate še logotipa SPIRIT Slovenija, javne agencije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
  • Če upravičenec uporablja druga spletna komunikacijska orodja (socialna omrežja, video kanale ipd.), v slednje smiselno vključi zgornje elemente.

 

        

V podjetju FIŠ d.o.o. izvajamo v letu 2019 v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« operacijo:

 

E-POSLOVANJE V PODJETJU FIŠ D.O.O.

 

NAMEN IN CILJ OPERACIJE

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

Cilj operacije je dodatno izboljšati naše možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati našo mednarodno konkurenčnost.

V okviru operacije se izvajajo ukrepi: Digitalizacija nastopov na sejmih, Spletne strani za tuje trge, Spletne trgovine, Produktno-prodajni video, Krepitev kompetenc – usposabljanja.

 

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si 

 

PRODAJA IN ODKUP TOV. VOZIL
www.fistrucks.com

T: +386 (0)31 809 017 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +386 (0)41 209 029 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PRODAJA GRADBENIH STROJEV
www.fismachinery.com

T: +386 (0)40 203 002 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +386 (0)31 809 017 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.NAJEM GRADBENIH STROJEV
www.najemstrojev.si

T: +386 (0)40 203 002 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +386 (0)31 809 017 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KRUHOREZNICE IN PAKIRNE MIZE
www.kruhoreznicedomina.eu

T: +386 (0)41 943 998 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
T: +386 (0)41 381 354 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Fiš d.o.o.
Šentrupert 6
SI-3303 Gomilsko

Find us on Map ...

Fiš d.o.o.